Bestuur

De Interkerkelijke Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Huizen
is een samenwerkingsverband van de volgende kerken in Huizen:

-Christelijke Gereformeerde Kerk
-Protestantse Kerken in Nederland (PKN)
-Roomskatholieke Kerk
-Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

Het bestuur wordt gevormd door:

-Hanneke Bakker (bestuurslid)
-Jeannette Sebel  (bestuurslid)
-Elly Bode (bestuurslid)
-Henk Zeeman (penningmeester)
-Dick van Dijk (secretaris)
-Hermine Jonker (voorzitter)

De stichting werkt met ca. 10 vrijwilligers, een secretaresse en 2 coördinatoren.