Is de VPTZ ergens bij aangesloten?

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Huizen is aangesloten bij het landelijk steunpunt VPTZ te Amersfoort (www.vptz.nl).

Landelijk zijn er ruim 200 lokale VPTZ organisaties. Zij bieden palliatieve terminale zorg in de vorm van vrijwillige hulp thuis, bijna-thuis huizen en hospices. In totaal zijn er 9600 vrijwilligers die zich voor de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg inzetten. Jaarlijks bieden zij hulp aan ruim 8800 mensen, waarvan bijna 4500 mensen thuis (en 4300 mensen in hospices/bijna-thuis huizen).

Bron: VPTZ landelijk steunpunt