Onze achtergrond

De Interkerkelijke Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Huizen is een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Huizen. Op grond van de statuten van de Stichting leveren wij hulp aan een ieder, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.

Het christelijk geloof is de bron van waaruit wij als vrijwilligers, coördinatoren en bestuur werken in het omzien naar en het “Er zijn” voor onze medemens in nood.