Steun ons

Giften en donaties

 

De vrijwilligers van de VPTZ krijgen geen geldelijke beloning voor hun werk, maar de VPTZ maakt natuurlijk wel kosten.

De VPTZ krijgt subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een deel van de kosten te dekken. Deze tegemoetkoming is echter niet toereikend voor alle kosten.

Daarom zijn wij voor de financiering van de activiteiten ook afhankelijk van donaties.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen, dan is uw gift of bijdrage welkom op:

Rekeningnummer:  NL44 RABO 0329 9959 79
t.n.v.  Interkerkelijke Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg te Huizen