Wij zijn de Stichting VPTZ Huizen.

VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Wij bieden ondersteuning aan terminale patiënten, die nog een levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden en thuis willen sterven. Onze inzet is aanvullend op die van mantelzorgers en professionele hulpverleners.

Naast de vrijwillige coördinatoren zijn het de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om met een luisterend oor, inlevingsvermogen, integer en betrouwbaar de stervende mens en de familie bij te staan in de laatste levensfase.

Onze stichting maakt deel uit van VPTZ Nederland, waarbij ruim 200 organisaties in de vrijwilligers palliatieve terminale zorg zijn aangesloten.