Wat is mantelzorg ?

Mantelzorg is de zorg die verleend wordt door de levenspartner, familie, vrienden of buren van de patiënt. Iedereen die regelmatig voor iemand met een ziekte of beperking zorgt, is mantelzorger.

Veel mensen vinden zorgen voor hun kind, partner of ouder vanzelfsprekend. Maar die zorg kan een zware belasting worden als de ziekte erger wordt en er steeds langduriger en intensievere zorg nodig is.

Mantelzorgers krijgen de laatste tijd meer aandacht omdat zij overbelast kunnen raken, met alle gevolgen van dien. Met de hulp van de VPTZ worden de mantelzorgers rondom de stervende patiënt bij hun zware taak ondersteund en krijgen zij de tijd om even op adem te komen.