Wat is palliatieve terminale zorg ?

Onder palliatieve zorg wordt verstaan alle zorg die kan worden geboden in de periode nadat iemand ongeneeslijk ziek is verklaard.

Het verschil met “gewone” zorg is dat deze zorg niet meer gericht is op de genezing van de patiënt, maar op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven gedurende de periode die hem nog rest. Hierbij valt te denken aan persoonlijke verzorging, pijnbestrijding, maar ook aan eventuele psychische hulp en ondersteuning op het gebied van levensvragen en religie.

Terminale zorg
We spreken van terminale zorg wanneer iemand nog maar heel kort te leven heeft. De patiënt krijgt dan dezelfde palliatieve zorg, maar deze is dan mogelijk nog intensiever geworden, bijvoorbeeld iemand kan niet meer alleen gelaten worden en moet dag en nacht verzorgd worden. Ook wordt aandacht besteed aan afscheid nemen van dierbaren en het afronden van het leven.