Zijn jullie van de Thuiszorg ?

Nee, de Thuiszorg geeft huishoudelijke hulp en verpleegkundige hulp. Thuiszorg moet u aanvragen bij het WMO loket in uw gemeente.

De vrijwilligers van de VPTZ zijn er ter aanvulling en ondersteuning. Zij verrichten geen huishoudelijk werk en voeren geen medische handelingen uit. De vrijwilliger is ook geen verpleegkundige.

De vrijwilliger voert wel licht verzorgende taken uit, zoals helpen met naar het toilet gaan, iemand  opfrissen of helpen bij eten en drinken.